top of page

Personeel

De verhouding tussen het aantal kinderen en aantal pedagogisch medewerksters is als volgt:

  • Eén pedagogisch medewerker per drie kinderen tot de leeftijd één jaar.

  • Eén pedagogisch medewerker per vijf kinderen  tot de leeftijd twee jaar.

  • Eén pedagogisch medewerker per acht kinderen van de leeftijd twee tot vier jaar.

 

Leidster- kind ratio buitenschoolse opvang

​De verhouding tussen het aantal kinderen en aantal leid(st)ers is als volgt:

  • Eén pedagogisch medewerker per 10 kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 7 jaar.

  • Eén pedagogisch medewerker per 12 kinderen in de leeftijd van 7 jaar tot 13 jaar.

bottom of page