top of page
hand-met-blokken-header1_edited_edited.jpg

Opleidingseisen van het personeel

De opleidingseisen van de pedagogisch medewerkers

Alle pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van minimaal een SPW 3 (of gelijkwaardig) diploma en een verklaring omtrent gedrag (VOG). Binnen het kinderdagverblijf zullen we enkele vaste invalkrachten in dienst nemen. Indien ziekteverzuim, vakantie- of snipperdagen niet intern op te lossen zijn, wordt de invalkracht op de groep geplaatst. Het werken met vaste invalkrachten zorgt ervoor dat zij de kinderen kennen en op de hoogte zijn van de werkwijze die wordt toegepast in de groep.

Pedagogisch medewerkers in opleiding

Pedagogisch medewerkers in opleiding zijn zeker welkom bij Kinderdagverblijf 't Gouden Hartje. Er zijn pedagogisch medewerkers in dienst met ruime ervaring in de kinderopvang en die ook in staat zijn stagiaires te begeleiden.

opleiding.png
bottom of page