top of page
hand-met-blokken-header1_edited_edited.jpg

Personeelsverhouding

Groepindeling en personeel

Binnen ons kinderdagverblijf hebben wij gekozen voor een verticale groep. Dit betekent dat de groep kinderen bevat van de leeftijd 0-4 jaar en kinderen van de BSO van de leeftijd 4-13 jaar. Binnen deze verticale groep kun je niet verwachten dat kinderen dezelfde vorderingen maken. Hierdoor ontstaat minder wedijver en accepteren de kinderen elkaars verschillen makkelijker

 

Aantal pedagogisch medewerkers per kind

Er geldt een maximaal aantal kinderen waar 1 pedagogisch medewerker verantwoordelijk voor is. Dit heet wel de beroepskracht-kindratio (BKR). Oudere kinderen zijn minder afhankelijk en hebben minder begeleiding nodig van een pedagogisch medewerker. Terwijl een pedagogisch medewerker juist meer tijd en ruimte nodig heeft om aan de behoeften van baby’s te voldoen. Daarom geldt dat een pedagogisch medewerker verantwoordelijk is voor: 

  • maximaal 3 baby’s; 

  • maximaal 5 kinderen van 1 tot 2 jaar;

  • maximaal 8 kinderen van 2 tot 4 jaar;

  • maximaal 10 kinderen van 4 tot en met 7 jaar;

  • maximaal 12 kinderen van 7 en ouder

Achterwacht

Een pedagogisch medewerker zal nooit alleen zijn in het gebouw met een groep kinderen. Volgens het vier-ogenprincipe hoort er voor gezorgd te worden dat minstens één andere volwassene de medewerker bij kan staan in geval van calamiteiten. Mocht er een voorval zijn waarbij dit niet gerealiseerd kan worden, dient een andere volwassene mee te kijken via de camera waar de opvang over beschikt.

personeel.png
bottom of page