top of page
hand-met-blokken-header1_edited_edited.jpg

Oudercommissie

Het doel van de oudercommissie is het behartigen van de belangen van ouders binnen het kader van onze doelstellingen. De commissieleden zijn ouders die zich vrijwillig hebben opgegeven. Deze leden zijn bevoegd om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen over de voorgenomen beleidsmaatregelen van onze kinderopvang. 

Voorbeelden zijn: 

  • pedagogische doelen;

  • openingstijden;

  • uitjes;

  • kwaliteit en prijzen van de opvang;

  • etc.

Als u interesse heeft in deelname aan onze oudercommissie kunt u zich via de pedagogisch medewerker(s)  opgeven, of stuur een mail naar info@goudenhartje.nl

 Overigens zijn tijdens de commissievergaderingen alle ouders welkom. 

bottom of page