top of page
hand-met-blokken-header1_edited_edited.jpg

Veiligheid en gezondheid

Kinderdagverblijf 't Gouden Hartje zet zich in voor veiligheid en gezondheid door te werken met protocollen. In deze protocollen wordt duidelijk beschreven hoe medewerkers horen te handelen op de werkvloer. Kinderdagverblijf 't Gouden Hartje ziet er op toe dat medewerkers goed op de hoogte zijn van de protocollen en dat deze op de juiste manier worden toegepast in de groep. Er wordt daarom ook jaarlijks een risico inventarisatie gedaan op het gebied van veiligheid en gezondheid.

De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) controleert jaarlijks of de opvang locatie voldoet aan alle veiligheid- en gezondheidseisen. De rapporten hiervan zijn aanwezig op de locatie en kunnen ingezien worden. Het rapport van de GGD controle is ook terug te lezen  in het Landelijk Register Kinderopvang. Daarnaast zijn ook de risico-inventarisaties betreffende de veiligheid en gezondheid terug te vinden in het pedagogisch beleidsplan.

Omdat de veiligheid van je kind belangrijk is, kun je het meest recente rapport van de GGD hier lezen.

veiligheid.png
bottom of page