top of page
hand-met-blokken-header1_edited_edited.jpg

Breng en ophaalmomenten

Je kind brengen en ophalen maken we leuk

Het brengen van het kind is een belangrijk moment van de dag. Het kind zal afscheid moeten nemen. Vooral jonge kinderen kunnen moeite hebben met het loslaten van de vertrouwde ouder(s)/verzorger(s). De belofte dat het kind later op de dag weer opgehaald zal worden, stelt een jong kind niet gerust aangezien iemand die uit het zicht verdwijnt voor het kind definitief weg is.Daar hebben wij alle ervaring mee:De pedagogisch medewerkster zal het kind overnemen van de ouder(s)/verzorger(s) en samen met het kind zal afscheid genomen worden of wordt het kind gestimuleerd een spel te gaan spelen. Ondanks dat het afscheid nemen soms lastig kan zijn, is het belangrijk voor het kind dat hij of zij weet dat de ouder vertrekt en dat dit niet onopgemerkt gebeurt. 

Binnen ons kinderdagverblijf streven wij ernaar de breng- en ophaalmomenten zo rustig mogelijk te laten verlopen. Deze momenten bieden namelijk ook de gelegenheid voor het uitwisselen van informatie en vragen betreft het kind tussen ouders en pedagogisch medewerksters en voor contact tussen ouders en andere ouder(s)/verzorger(s).

ophalen.png
bottom of page