top of page
hand-met-blokken-header1_edited_edited.jpg

Intake gesprek

Hoe verloopt de intake procedure?

Ouders kunnen hun kind aanmelden middels het aanmeldingsformulier. Het aanmeldingsformulier wordt in behandeling genomen en vervolgens worden de ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek wordt de basis gelegd voor een vertrouwensrelatie tussen de ouder(s)/verzorger(s) en het kinderdagverblijf. Behalve het feit dat de ouders geïnformeerd worden over alle zaken die met de verzorging van hun kind te maken hebben, is dit gesprek bedoeld om de ouder goed te informeren over de organisatie van het kinderdagverblijf. Tijdens het gesprek wordt duidelijk gemaakt in welke stamgroep het kind wordt geplaatst en wie de mentor zal zijn. Ter ondersteuning wordt schriftelijke informatie meegegeven over de dagelijkse gang van zaken in het kinderdagverblijf. Wat kunnen de ouder(s)/verzorger(s) van het kinderdagverblijf verwachten en wat verwacht het kinderdagverblijf van de ouder(s)/verzorger(s)? Deze vragen zullen grotendeels beantwoord worden tijdens het intakegesprek.

inschrijven.png

Vraag een rondleiding aan!

bottom of page